Over mij

Zie hierbij mijn CV.

Vanaf april 2018 ben ik als senior docent in dienst bij de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik doceer de vakken Inleiding in de Rechtswetenschap, Recht & Praktijk, Juridische Vaardigheden en Rechtsgeschiedenis.

Sinds dec. 2015 ben ik zelfstandig onderzoeker en adviseur. Mijn klantenkring omvat particulieren, professionals en organisaties met vragen over alimentatie en echtscheiding. Zie ook Alimentatievraag.nl. Daarnaast ben ik redactielid van het wetenschappelijke tijdschrift Recht der Werkelijkheid.

Vanaf april 2018 werk ik bij de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam als senior docent.

Vanaf 2007 tot 2017 werkte ik als senior onderzoeker en docent bij de Hogeschool van Amsterdam.

In 2016/2017 was ik lid van het klankbord van de Rechtwijzer uit Elkaar van de Raad voor Rechtsbijstand. In 2012/2013 was ik lid van de expertgroep o.l.v. Recourt en Van der Steur ‘Vereenvoudiging Kinderalimentatiestelsel

In 2008 rondde ik aan de Universiteit Leiden ‘Rechters normeren de alimentatiehoogte’ af over landelijke rechterlijke samenwerking om de alimentatieberekening te uniformeren. Het proefschrift is een empirische casestudy van de Werkgroep Alimentatienormen, een rechterlijk overleg dat sinds 1975 alimentatienormen ontwikkelt voor de rechtspraktijk.

Vanaf 2005 tot 2007 werkte ik als docent en onderzoeker rechtssociologie aan de Universiteit van Tilburg. Ik was van januari 2001 tot juli 2005 assistent in opleiding bij de afdeling aan de Rechtenfaculteit in Leiden. Naast mijn proefschrift verzorgde ik rechtssociologisch onderwijs.

In 1999 rondde ik Nederlands recht met een specialisatie burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam af.

Van september 1997 tot juni 1998 studeerde ik rechten aan de University of Kent. Ik schreef daar mijn scriptie over de filosoof en rechtssocioloog-avant-la-lettre H.L.A. Hart en The Concept of Law (1961).