Onderzoek

NB: op dit moment heb ik helaas geen tijd voor onderzoeksopdrachten in opdracht van organisaties i.v.m. mijn docent-functie bij de VU en juridisch advieswerk aan particulieren voor Alimentatievraag. Wel zijn er mogelijkheden vanaf aug. 2019 om onderzoeksopdrachten in opdracht van organisaties binnen mijn functie als universitair docent bij de Universiteit Utrecht (Molengraaff Instituut, specifiek familierecht) uit te voeren.

In opdracht van organisaties verricht ik onderzoek, zowel theoretisch als empirisch (kwalitatief en kwantitatief). Mijn onderzoeksterrein is vooral het scheidingsrecht. Daarnaast ligt mijn affiniteit bij het relatierecht.

Onderzoeksthema’s o.a.
1 Alimentatie
2 Juridisch-financiële gevolgen van scheiding
3 Ouderlijk gezag en omgang
4 Digitalisering, online geschillenbeslechting bij scheiden
5 Vechtscheiding
6 Preventie van scheiding

Huidig onderzoek
Met prof. Mavis Maclean (University of Oxford) organiseerde en coördineerde ik in april 2018 een internationale workshop voor het Onati International Institute for the Sociology of Law rond familierecht (vooral echtscheiding) en digitalisering. Wij werken nu aan een gezamenlijke internationale bundel ‘Digital Family Justice, from ADR to ODR’, die uitkomt in 2019 bij Bloomsbury/Hart Publishing.

Proefschrift
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden verrichtte ik een onderzoek naar de rechterlijke richtlijnen, de ‘Tremanormen’, om de hoogte van alimentatie vast te stellen. Het mondde uit in een analyse van de totstandkoming en werking van de richtlijnen en van de Werkgroep Alimentatienormen die ze tot stand bracht: Rechters normeren de alimentatiehoogte. Zie voor een korte update van de ontwikkelingen sinds 2008: Split-Online. Hierbij ook de meest recente rechterlijke alimentatierichtlijnen van 1-1-2019.