Onderzoek

In opdracht van organisaties verricht ik onderzoek, zowel theoretisch als empirisch (kwalitatief en kwantitatief). Mijn onderzoeksterrein is vooral het scheidingsrecht. Daarnaast ligt mijn affiniteit bij het relatierecht.

Onderzoeksthema’s o.a.
1 Alimentatie
2 Juridisch-financiële gevolgen van scheiding
3 Digitalisering en online scheiden
4 Vechtscheiding
5 Preventie van scheiding

Huidig onderzoek
Gepland staat een onderzoek in opdracht van het LBIO, samen met beleidsmedewerker kwaliteit Nina Vels. Het doel is de mening en ervaring van alimentatieplichtigen en – gerechtigden over het Rapport Alimentatienormen, dat op 1 april 2013 drastisch is gewijzigd, te achterhalen. Het is een herhaling van ons eerdere onderzoek uit 2011, met een uitbreiding van de onderzoekspopulatie.

Met prof. Mavis Maclean (University of Oxford) coördineerde ik in april 2018 een internationale workshop voor het Onati International Institute for the Sociology of Law rond echtscheiding en digitalisering. Wij werken nu aan een gezamenlijke internationale bundel, die uitkomt in het voorjaar van 2019 bij Bloomsbury/Hart Publishing.

Proefschrift
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden verrichtte ik een onderzoek naar de rechterlijke richtlijnen, de ‘Tremanormen’, om de hoogte van alimentatie vast te stellen. Het mondde uit in een analyse van de totstandkoming en werking van de richtlijnen en van de Werkgroep Alimentatienormen die ze tot stand bracht: Rechters normeren de alimentatiehoogte. Zie voor een korte update van de ontwikkelingen sinds 2008: Split-Online. Hierbij ook de meest recente rechterlijke alimentatierichtlijnen.

Mijn opdrachtgevers