Onderzoeker bij het ACFL

Vanaf heden ben ik als onderzoeker verbonden aan het ACFL. Ik zal bijdragen aan onderzoek, publicaties en valorisatie.

Workshop on divorce & conflicts

With Mavis Maclean & Rachel Treloar, I have initiated a workshop proposal for the IISJ in Onati on divorce & conflicts from a socio-legal perspective.

In debat bij Nieuw Licht

In het tv-programma Nieuw Licht (EO) bij NPO2 ging ik met Vera Bergkamp (D66) in debat over echtscheiding en de rol van de overheid bij het voorkomen ervan.

Opdrachtonderzoek LBIO

Vanaf heden tot september 2018 ga ik een onderzoek doen in opdracht van het LBIO, samen met beleidsmedewerker kwaliteit Nina Vels. Het doel is de mening en ervaring van alimentatieplichtigen en – gerechtigden over het Rapport Alimentatienormen, dat op 1 april 2013 drastisch is gewijzigd, te achterhalen. Het is een herhaling van ons eerdere onderzoek uit 2011, met een uitbreiding van de onderzoekspopulatie.