Handboek echtscheiden

Met 4familycare schrijf ik een ‘Handboek echtscheiding’ voor professionals. Vanuit praktijkcasus geven wij inzicht in de keuze om te scheiden, het proces zelf en het natraject. Wij combineren juridische en sociaal-psychologische expertise.

Onderzoeker bij het ACFL

Vanaf heden ben ik als onderzoeker verbonden aan het ACFL. Ik zal bijdragen aan onderzoek, publicaties en valorisatie.

Workshop on divorce & conflicts

With Mavis Maclean & Rachel Treloar, I have initiated a workshop proposal for the IISJ in Onati on divorce & conflicts from a socio-legal perspective.