In FD over rechtsbijstand en echtscheiding

Door het Financieel Dagblad (FD) ben ik geïnterviewd voor een artikel over gesubsidieerde rechtsbijstand. De kernvraag was wat de plannen van de minister, bijv. de introductie van een verplichte poortwachter, kunnen betekenen voor mensen in een echtscheidssituatie.

Onderzoeker bij het ACFL

Vanaf heden ben ik als onderzoeker verbonden aan het ACFL. Ik zal bijdragen aan onderzoek, publicaties en valorisatie.