Artikel FJR over wet partneralimentatie

In FJR verscheen een artikel van mij over de Wet Herziening Partneralimentatie, die per 1-1-2020 van start gaat. Ik vergelijk de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen met de empirische data.

Assistant professor Utrecht University

Since 2019 I am an assistant professor at the Molengraaff Insitute for Private Law, Utrecht University School of Law. I teach the Master Courses Specialization Family Law and International and European Family Law, Introduction to the Law for Bachelor Social Science students and I supervise thesis-writing. I also conduct research on family law in the social context.

In FD over rechtsbijstand en echtscheiding

Door het Financieel Dagblad (FD) ben ik geïnterviewd voor een artikel over gesubsidieerde rechtsbijstand. De kernvraag was wat de plannen van de minister, bijv. de introductie van een verplichte poortwachter, kunnen betekenen voor mensen in een echtscheidssituatie.